Florté (灣仔)

 (852) -
 香港灣仔皇后大道東200號G37店舖
            尖沙咀分店   屯門分店   沙田銷售點   海港城銷售點   銅鑼灣銷售點   中環銷售點

關於 我們

  • 成立: 2002年
  • 業務: 茶葉零售, 茶具零售
  • 營業時間: 星期一至日: 10:00-22:00
  • 座位數目: -
  • 公司簡介: 
    專營花茶及果茶。
  • 其他: -

位置 詳情

 更多 圖片

back to top