Florté (銅鑼灣 City Super)

 (852) -
 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場City Super
            尖沙咀分店   灣仔分店   屯門分店   沙田銷售點   海港城銷售點   中環銷售點

關於 我們

  • 成立: 2002年
  • 業務: 茶葉零售, 茶具零售
  • 營業時間: -
  • 座位數目: -
  • 公司簡介: 
    專營花茶及果茶。
  • 其他: -

位置 詳情

 更多 圖片

back to top